دسته بندی

مقالات

معرفی جامع باتری های سیلید اسید

باتری های سیلید اسید، به عنوان باتری های الکترو شیمیایی شناخته می شوند. این باتری ها انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل می کنند. هر باتری از دو پلیت سربی و الکترولیت تشکیل شده است. باتری های سیلید اسید از جمله باتری های شارژی هستند، به گونه ای که زمانی که سلولی شارژ می شود، سرب و اسید رقیق شده واکنش شیمیایی داده و سولفات سرب و آب تولید می کنند. زمانی که سلولی دشارژ می شود، سرب سولفات و آب تبدیل به سرب و اسید می شوند.

X
آواتار موبایل
منوی اصلی x
آواتار موبایل
دسته بندی x